Op een zonnige zondagmiddag in de zomer van 2017 ging een eerste ballonnetje de lucht in. Als we nou toch die schuur bij de vijver ombouwen tot werkplek? De hele zijpui eruit slopen zodat het licht vól naar binnen kan schijnen. Je moet weten, ik ben er eentje van Dorgelo, en bij ons worden zulke ballonnetjes zelden doorgeprikt. Eerder groter en groter geblazen. Zo óók die van ’t Kalfje.

 

’t Kalfje geboren

Vele meters sloophout, ouwe fietsen, machines en veel – heel veel – ouwe meuk werden afgevoerd en in maart 2018 was ’t Kalfje leeg. Klaar om weder opgebouwd te worden tot wat ze nu is. Het plan voor de lichte pui was één van de eerste bouwacties. Toen de zijgevel eruit lag hebben wij onze stoelen binnengezet en net gedaan alsof we al aan die vergadertafel zaten. We zagen direct dat het klopte!

Haar naam droeg ’t Kalfje nog niet meteen. Er ging een brainstorm aan vooraf, tot mijn vader op een dag vertelde dat dit vroeger een kalverenstal was geweest. Geen twijfel meer mogelijk: ’t Kalfje was nu écht geboren!

De Marke van Wenum

’t Kalfje ligt in een gedeelte van Wenum dat vroeger onderdeel was van de “Marke van Wenum”. Boeren uit de omgeving oefenden hier het gemeenschappelijk gebruiksrecht uit. Ze haalden er hout, hoedden er schapen, staken turf en plaggen en plaatsten er bijenkorven. Iedereen had zijn eigen taak en in de statuten van de Marke werd nauwkeurig vastgesteld waaraan een ieder zich had te houden.

Volgens een kaart uit 1708 lag de vergaderplek van de Marke op nog geen 50 meter van ’t Kalfje. Bij de vier linden aan de zuidkant van de Wenumse beek.

Elkaar Ont-moeten

Hoe toepasselijk is het dat wij hier nu, in 2018, een prachtige plek hebben gecreëerd waar groepen kunnen samenwerken, overleggen, discussiëren, sparren en creëren. Wellicht op een andere manier dan in het jaar 1708, al gaat het in de essentie om hetzelfde: elkaar ontmoeten. Ik maak er graag ont-moeten van, want zo’n natuurlijke, prachtige plek nodigt uit om al het ‘moeten’, ‘forceren’ en ‘afdwingen’ lekker achterwege te laten.

Hier in Wenum aan de Veldmaterweg nummer 9 ben je écht weg van de alledaagse afleidingen en laat je je inspireren door de omgeving en de fijne vibe die in en rond ’t Kalfje hangt. Het is júllie plek voor even.
Maak het je thuis!