HUURVOORWAARDEN ‘T KALFJE

Huurder: de partij die ‘t Kalfje huurt
Verhuurder: Alies Dorgelo

 • De huur van de vergaderruimte geschiedt op eigen risico en verantwoordelijkheid (schade, diefstal, etc.) van de huurder.
 • Eventuele aansprakelijkheid verhuurder gaat tot maximaal het betaalde huurbedrag aan verhuurder voor de desbetreffende boeking.
 • De huurder zal de vergaderruimte huren voor activiteiten zonder overlastrisico.
 • De activiteiten waarvoor de vergaderruimte gehuurd wordt vertonen geen verwantschap met horeca.
 • De huur van de vergaderruimte is inclusief gratis gebruik van koffie, thee, water, 65inch displayscherm, flip-overs, post-its, eddings en wifi.
 • De betaling van de factuur dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum door ons ontvangen te zijn.
 • Annuleringen > 14 dagen: 100% restitutie
 • Annuleringen tussen 14 en 7 dagen: 50% restitutie
 • Annuleringen tussen 7 en 0 dagen: géén restitutie
 • Bij annulering van directe boekingen via BuitenBusiness.nl in alle termijnen 10% annuleringskosten.
 • De vergaderruimte dient opgeleverd te worden zoals u hem bij aanvang van het gebruik aangetroffen heeft. Het huurtarief is inclusief schoonmaakkosten.
 • Huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan pand of inventaris in de vergaderruimte veroorzaakt door huurder of een van de personen die door huurder toegang heeft gekregen tot de vergaderruimte gedurende de huur van de vergaderruimte.
 • In de vergaderruimte is roken niet toegestaan.
 • Buiten roken mag (liever niet natuurlijk). Graag inachtneming van de veiligheid en peuken goed uitmaken en binnen in de afvalbak gooien.
 • In de vergaderruimte is het niet toegestaan om op tafels of stoelen te staan.
 • Huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht door ontvreemding van inventaris van de vergaderruimte veroorzaakt door huurder of een van de personen die door huurder toegang heeft gekregen tot de vergaderruimte gedurende de huur van de vergaderruimte.
 • Verhuurder heeft het recht om de huur van de vergaderruimte per direct te beëindigen indien omwonenden klagen over geluidsoverlast of enige andere overlast.
 • Huurder zal per direct de vergaderruimte verlaten indien verhuurder dit verzoekt.
 • Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter.

 

GEDRAGSREGELS

Volgens de milieuwetgeving is de huurder verantwoordelijk voor een rustig betreden en verlaten van het gebouw en zijn directe omgeving.

Personen die aanstoot geven, de orde verstoren, de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengen, of handelen in strijd met één of meer voorwaarden waaronder het gebruik is toegestaan, worden door de verhuurder verwijderd uit de accommodatie.

Huisdieren, fietsen, skates en skeelers of dergelijk gebruiksmateriaal worden niet toegelaten in het pand.

Bij gebruik van ruimte dient de huurder aanwezig te zijn. Deze persoon houdt toezicht op de ruimte en de daarin aanwezige personen. Deze verantwoordelijke persoon is verplicht bij het verlaten van de ruimten de toegangsdeuren af te sluiten en zich ervan te overtuigen dat er geen mensen meer binnen zijn.

De huurder is niet bevoegd haar recht tot medegebruik over te dragen aan derden.