Eventlocatie ’t Kalfje vindt privacy erg belangrijk en doet daarom het volgende om jouw privacy te waarborgen;

  •     Zorgvuldig omgaan met al je persoonlijke gegevens.
  •     Ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

Eventlocatie ’t Kalfje verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De gegevens die wij verzamelen zijn tweeledig.

Aan de ene kant verzamelen wij jouw naam, adres, telefoonnummer en mailadres. Deze gegevens worden gebruikt voor het opstellen van facturen en om gedurende het verhuurtrajact te kunnen communiceren.

Gebruik van onze diensten 

Wanneer je onze eventlocatie huurt vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de verhuur uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde erkende partij.

Door gebruik te maken van de website en/of jouw gegevens te verstrekken geef je aan het hier omschreven privacy beleid van Eventlocatie ’t Kalfje te accepteren.

Communicatie

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar persoonlijke gegevens die voor de betreffende activiteit die wij (gaan) bieden relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde erkende partij.

Doeleinden

Eventlocatie ’t Kalfje verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  •     Het afhandelen van jouw betaling.
  •   Contact op kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Het waarborgen van goede begeleiding

Delen van persoonsgegevens met derden

Eventlocatie ’t Kalfje verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Eventlocatie ’t Kalfje.

Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@t-kalfje.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Eventlocatie ’t Kalfje wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Na afloop van de begeleiding zal je dossier worden vernietigd, tenzij we aannemen dat wettelijke voorschriften ons gebieden je dossier te bewaren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij maken gebruik van cookies en andere technologieën, ook wanneer je onze site bezoekt of gebruikmaakt van onze diensten.

Een ‘cookie’ is een klein stukje informatie dat een website aan je apparaat geeft wanneer je een website bekijkt. Cookies zijn erg nuttig en kunnen voor veel verschillende doeleinden worden gebruikt. Zo kunnen ze jou helpen door je efficiënt van pagina naar pagina te laten navigeren, door bepaalde functies automatisch te activeren, door je voorkeuren te onthouden en door de interactie tussen jou en onze diensten sneller en gemakkelijker te laten verlopen. Cookies worden ook gebruikt om ervoor te zorgen dat de advertenties die je te zien krijgt, zijn afgestemd op jouw interesses en om statistische gegevens over je gebruik van onze diensten bijeen te brengen.

Eventlocatie ’t Kalfje maakt gebruik van de volgende soorten cookies:

a. ‘sessiecookies’ die slechts tijdelijk worden opgeslagen tijdens een internetsessie, zodat je het systeem normaal kunt gebruiken. Deze cookies worden van je apparaat verwijderd als de browser wordt afgesloten;

b. ‘permanente cookies’ die alleen door de site worden gelezen, voor een bepaalde periode op je computer worden opgeslagen en niet worden verwijderd als de browser wordt afgesloten. Deze cookies worden gebruikt als we voor herhaalbezoeken moeten weten wie je bent, zodat we bijvoorbeeld jouw voorkeuren kunnen opslaan voor de volgende keer dat je je aanmeldt;

Cookies bevatten geen informatie aan de hand waarvan jouw persoonlijke identiteit kan worden vastgesteld, maar de persoonsgegevens die we van je opslaan, kunnen wel door ons worden gekoppeld aan de informatie die staat opgeslagen in en die is verkregen door cookies. Je kunt de cookies verwijderen door de instructies van je apparaatvoorkeuren te volgen, maar als je ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kan het gebeuren dat bepaalde functies op onze site niet goed werken en kan jouw ervaring online beperkt zijn.

We maken ook gebruik van een tool met de naam ‘Google Analytics’ om informatie te verzamelen over jouw gebruik van de site. Google Analytics verzamelt informatie over hoe vaak gebruikers naar de site toe gaan, welke pagina’s ze dan bezoeken, enzovoort. De informatie die we van Google Analytics krijgen, gebruiken we om onze site en diensten te verbeteren. Google Analytics verzamelt jouw IP-adres op de dag dat je sites bezoekt, in plaats van je naam of andere informatie die kan worden gebruikt om je identiteit vast te stellen. De informatie die we met behulp van Google Analytics hebben verzameld, combineren we niet met persoonsgegevens. De mogelijkheid die Google heeft voor het gebruiken en delen van de informatie die Google Analytics over jouw bezoeken aan deze Site heeft verzameld, wordt beperkt door de Gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en het Privacybeleid van Google.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Eventlocatie ’t Kalfje neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@t-kalfje.nl.